Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án 3
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tổ 23 phường Lĩnh Nam - quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội
Điện thoại 02436436576
Fax 02436436576
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)