Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333862062
Fax 0333863936
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)