Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 35 - Đ. Lê Công Thanh - Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại 03513851048
Fax 03513851048
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)