Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty kho vận Hòn Gai Vinacomin
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Cột 5 phường Hồng Hà thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333832191
Fax 0333832193
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)