Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần sắt Thạch Khê
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 64 – Phan Đình Phùng – thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại (039)3897198
Fax (039)3896198
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)