Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Km4 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại (033)3862145
Fax (033)3862041
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)