Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Vườn Quốc gia Ba Bể
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại (02813)894126
Fax (02813)894126
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)