Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Cửa Đông
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Ngõ 1, thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Điện thoại 0253814766
Fax 0253814767
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)