Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ-Vinacomin
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại 0438545224
Fax 0438543154
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)