Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI NAM
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 71, Đường số 11, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0862787938
Fax 0837750554
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)