Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên 86
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tổ 2, khu 1B, Quang Hanh - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Điện thoại 0333869920
Fax 0333862286
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)