Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án huyện Tân Hồng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 323, đường Nguyễn Huệ, khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (067)3830539
Fax (067)3831101
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)