Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN CÂY XANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 02 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại 0838236565
Fax 0838295614
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)