Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện Nghiên cứu Cơ khí
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 4 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại (04)37644442
Fax (04)37649883
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)