Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Lào cai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 19 - Phường Bắc Cường - TP. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai
Điện thoại 02143830099
Fax 02143835170
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)