Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 01, phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 02063852397
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)