Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án than Đồng bằng Sông Hồng Vinacomin
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại (0321) 3710125
Fax (0321) 3710129
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)