Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tòa nhà BQL dự án, khu trung tâm hành chính huyện Cai Lậy, ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0733829898
Fax 0733826662
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)