Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỎ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Việt Nam
Điện thoại 0438647871
Fax 0436641478
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)