Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại (04)39412626
Fax (04)39347818
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)