Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QL các dự án đầu tư và xây dựng tp Thái Nguyên.
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 277 đường CMT8 - Thái Nguyên
Điện thoại 02803748646
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)