Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 2 Bis Nơ Trang Long Phường 14 quận Bình Thạnh
Điện thoại 0838412656
Fax 0838418524
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)