Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 11 đường TTN 17, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0862558091
Fax 0862558093
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)