Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần đầu tư Xây lắp Thương mại I
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 605 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 0439712584
Fax 043862116
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)