Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA đầu tư và xây dựng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ thị trấn Kroong Klang huyện Đackrông tỉnh Quảng Trị .
Điện thoại 05337489365
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)