Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 168 Pastuer - Phường Bến Nghé - Quận 1
Điện thoại 0822103334
Fax 0838248663
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)