Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Tăng cường tác động cải cách hành chính thành phố Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 47 Đường Châu Văn Liêm, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại (0710)3754126
Fax (0710)825228
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)