Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh An Giang
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 01 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại 0763841816
Fax 0763841591
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)