Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 189 Đường Lâm Tiên Thị Trấn Đông Anh Huyện Đông Anh
Điện thoại 02422172599
Fax 02438833113
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)