Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm sản xuất phim truyền hình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 906 Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 0438315300
Fax 043843995
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)