Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tài chính Gia Lai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02693824348
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)