Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563824907
Fax 02563818032
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)