Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khối Hợp Xuân, Thị trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại (038) 3883 146
Fax (038) 3883 304
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)