Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Km70 - QL 8A - xã Sơn Kim1 - Hương Sơn - Hà Tĩnh
Điện thoại 0393876017
Fax 0393876017
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)