Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần kiến tạo không gian sống
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 114 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 0462942779
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)