Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khu hành chính huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại (0793)860750
Fax (0793)860750
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)