Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tổ 23, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại (026)3855379
Fax (026)3950015
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)