Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Lao Phổi Hải Dương
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phường Thanh Bình - tp Hải Dương
Điện thoại 0320647348
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)