Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 187 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0733873373
Fax 0733877445
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)