Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Vệ tinh Quốc gia
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 18, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (04)37917675
Fax (04)37627205
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)