Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 0978178126
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)