Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc VINACOMIN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ số 1, Phan đình giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nôi, Việt Nam
Điện thoại 0436647518
Fax 0436647493
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)