Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng TVT
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Số 26/29 Cao Bá Quát - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại (058) 6250313
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)