Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vinacomin
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại 0436647595
Fax 0436647600
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)