Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 39 Hai Bà Trưng - thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại (055)3822709
Fax (055)3825960
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)