Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại 0822216468
Fax 0822210408
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)