Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Thành phố Sầm Sơn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 06 đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0915124558
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)