Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng CT cảng hàng không miền trung
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Cảng hàng không Đà Nẵng - Hòa Thuận Tây- Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại 05117385763
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)