Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH một thành viên tại Miền Đông
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tầng 3 tòa nhà IDICO-URBIZ, khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0612215607
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)