Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án đầu tư - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 06 Dương Đình Nghệ, Phương Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 08049246
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)